ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TUINMACHINEHANDEL HAARMAN B.V. TE TWELLO

Op al onze aanbiedingen, reparaties, opdrachtbevestigingen, huurmachines en leveringen zijn zonder uitzondering onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Genoemde leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Apeldoorn onder nummer 08147853